Członkostwo

Polski Związek Maklerów Okrętowych czyli instytucja skupiająca agencje morskie z całej Polski. Nadrzędnym celem Związku jest wprowadzanie wysokich standardów zarządzania i wykonawstwa, poprzez stałe podnoszenie wiedzy i doświadczenia oraz zapewnienie systemowi agencji morskich działania zgodnego z normami wymaganymi przez UNCTAD.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Główną ideę Izby stanowi tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych uwzględniających cechy charakterystyczne regionów nadmorskich, a przede wszystkim ich więzi z morzem.