Polsteam Shipping Agency Sp. z o.o., operator serwisu www.polsteamagency.pl nie przetwarza, nie przekazuje ani nie wykorzystuje do obrotu danych dostarczanych przez użytkowników strony www.polsteamagency.pl ("Strona internetowa Polsteam Shipping Agency").

Strona internetowa Polsteam Shipping Agency wykorzystuje pliki cookie, które są danymi tekstowymi wysyłanymi przez serwer i zapisanymi po stronie użytkownika. Korzystanie z plików cookie nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek osobistych i adresowych informacji, a także informacji poufnych z komputera użytkownika. Po zamknięciu okna przeglądarki plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

Dane uzyskane podczas analizy logów serwera (adres IP, domena) są wykorzystywane wyłącznie do statystyk strony internetowej i administrowania serwerem.

Polityka prywatności stron zewnętrznych, które mają łącza na stronie internetowej Polsteam Shipping Agency jest regulowana odrębnymi przepisami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, skontaktuj się z nami

Jeśli użytkownik nie zgadza się z Polityką prywatności strony internetowej, zaleca się zaprzestanie uzyskiwania dostępu do stron Polsteam Shipping Agency.